Parterapi

At styrke sit parforhold

Et liv i parforhold, med eller uden børn, måske i en sammenbragt familie, er ofte også et liv med overbelastninger, konflikter og bekymringer.

I parterapi hjælper jeg jer med at få fokus på jeres problematikker. Det gør jeg gennem samtale, så I opnår større forståelse for bagvedliggende motiver og frustrationer hos hver af enkelt persons handlinger

Temaerne kan være:

  • Konflikter og mistrivsel i familien
  • Dårlig kommunikation og dialog
  • Manglende omsorg, nærhed og intimitet
  • Tillidsbrud eks utroskab
  • Tomhed
  • Manglende glæde
  • Jalousi
  • Den sammenbragte familie – dine, mine, vores og OS

Der kan være mange årsager til, at et par vælger at gå i parterapi. Det kan være på grund af kommunikations problemer, hvor den ene eller begge i parforholdet kan blive frustrerede på hinanden, hvor samtaler kan ende i større diskussioner. Over tid kan disse konflikter eller kriser, hvor der måske er megen vrede, svigt eller tillidsbrud komme til at fylde mere end kærligheden.

Fastlåste problemstillinger og længerevarende skænderier kan føre til, at gnisten i parforholdet forsvinder. Når par mister kontakt og nærhed med hinanden – handler det oftest om manglende kommunikation, hvor der ikke er gensidig nærvær og omsorg til at kunne lytte og være nysgerrig på at forstå hinanden.

Jeg kan som parterapeut hjælpe med at oversætte og forstå de dynamikker som kommer i spil mellem jer. I terapien vil jeg gennem samtalerne, hjælpe jer med at kigge på jeres egne mønstre, det bagvedliggende og hvordan det udspiller sig i mellem jer. I får anvisninger, som anbefales at bruge til at hjælpe/bearbejde de udfordringer I står overfor. Parterapi bruges til at hjælpe jer med at blive bedre til at håndtere de problemer, der måtte opstå i løbet af jeres parforhold.

De fleste tror, at parterapi kun kan bruges til at redde forholdet fra brud og skilsmisse. Det er dog langt fra det eneste, parterapien kan bruges til. Den kan f.eks. også bruges i starten af et forhold, hvor både parret og hver enkelt er bevidste eller bliver bevidst om klassiske faldgruber, i egne og i parforholdsmønstre for at kunne udvikle sig som individ og sammen som par. 

Det tager tid at ændre mønstre og vaner. I er velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om parterapi er noget for jer.