Velkommen

Psykoterapeut Cathe Bakkestrøm, Silkeborg
Cathe Bakkestrøm - Psykoterapeut, MPF med Speciale i Par- og Familieterapi

Kærlighed er drivkraften

I terapi-sessionen vil du/I få hjælp til at få fokus på dine/jeres udfordringer. Gennem samtalen vil du/I opnå større forståelse for bagvedliggende motiver og frustrationer, som udspiller sig i handlingerne hos den enkelte. 

Det kan ofte være svært at få øje på sine mønstre, når magtesløshed, ked-af-det-hed, frustrationer, vrede eller sårede følelser fylder. Her kan handlingerne vise sig som uhensigtsmæssig eller kærlighedsløs adfærd både i forhold til sig selv og hinanden.

At møde og blive mødt

Kender du dig selv? Hvordan er din selvindsigt?

Jo bedre du kender dig selv, jo bedre er du til at omgås andre. Og dermed følger forståelse, rummelighed og tolerance.

Som menneske kan du, livet igennem, vælge at arbejde med dig selv og udvikle dig i samspil med andre. Eller du kan vælge, at gemme dig i en mulig smerte, frygt, vrede eller savn. Når du vælger at åbne dit hjerte og dermed gøre dig mere følsom, skaber du samtidig mulighed for, at bygge bro til den andens virkelighed og dit eget indre. 

Når du ønsker en forandring, skaber det mulighed for at du kan udvikle dig som menneske. Denne udvikling handler om at udfolde dit iboende potentiale, når du som menneske bliver set, mødt og forstået. Samtidigt kan denne udvikling hjælpe med din forståelse af dig selv. Det handler om at finde ind til det menneske du er.